Jézus nagy önmeghatározó mondata a budapesti bazilika homlokzatán olvasható. Én vagyok az út, az igazság és az élet – áll a felirat latin nyelven a bazilikán. A kérdésre, tehát, azt mondhatjuk, hogy az igazság és az élet maga Krisztus, így az igazság mindig egyenlő az élettel. Így van-e ez mindig?

Forrás: Free-Photos képe a Pixabay -ről.

Amit most tanulunk az igazságról

Soka fake-news van a koronavírussal kapcsolatban. Az igazság közlése gyakran életet jelenthet. Akik most növelni szeretnék az emberekben a félelmet vagy legszívesebben utcára hívnák őket, azok rossz úton járnak. Lehet, hogy lesz még olyan igazság, aminek letagadása vagy átfestése életekbe fog kerülni. Így most tanuljuk: az igazság élet. De mintha a mai evangélium nagypéntek szemszögéből másról tanúskodna…

Jézustól nem mertek többet kérdezni

A ma megismert történetben a farizeusok meg akarták leckéztetni Jézust. Ezért kérdezték tőle, hogy mi a legfőbb parancs. Jézus az igazat mondta. Látták a farizeusok, hogy egyenes vitában soha le nem győzhetik. Ezért elhatározták, hogy megöletik.

Jézust kivégezték, mert hazugságon nem kaphatták. Jézus igazsága halált jelentett számára. Vége? Akkor mégsem jár együtt az igazság és az élet? Ha nagypénteken tesszük föl a kérdést, azt hinnénk, hogy így van. Csakhogy mind tudjuk, hogy Jézus harmadnapra föltámadt. Ez egy olyan örök igazság, amihez az élet tiszteletén keresztül vezet az út. Nehéz annak fölismerni a föltámadást, aki nem tiszteli az életet. De ez már egy másik bejegyzés témája lenne…

Íme, a mai evangélium!

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”

Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”

Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres áldozatnál.”

Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.

Mk 12,28b-34