A ma bemutatott evangéliumi részlet ellentmondani látszik a modern szociológia és kriminológia tanításának. A jézusi gondolat ugyanis az, hogy minden bűn az ember szívéből származik és nem a külső körülmények vagy a neveltetés eredménye. A helyzet az, hogy azt a szemléletet, melyet korunk több társadalomtudósa képvisel, mi szerint a bűnözés nem egyéni, hanem közösségi...