Azt az évszázadot, melyben széles nyilvánosságra jutott Európában az új ateizmus és a gnoszticizmus, a felvilágosodás századának hívják. Érdekes ez, hogy a titkos társaságok által képviselt tanok elterjedésének idejét a fényességgel kapcsolják össze és egy bibliai képet sajátítanak ki az elnevezéshez. De mi ez a bibliai kép? Ti vagytok a világ világossága A...