Igen és nem. Ha arra gondolunk, hogy hány keresztényt gyilkolnak meg egy nap alatt a földön, akkor azt kell mondanunk, hogy nagyon kockázatos dolog kereszténynek lenni. De ha a világ olyan pontjain él egy Krisztus-követő, ahol nincs nyílt, fizikai keresztényüldözés, ott is lehet kockázatos az evangélium szerinti élet. Hogyan?

Nagy család, nagy felelősség

Ha egy házaspár komolyan veszi a hitét, akkor néhány év alatt nagycsaládossá válik. Ez pedig nagyobb kiadásokat is jelent. És itt érkeztünk meg a lényeghez. Az evangélium szerinti élet egzisztenciális gondokhoz vezet. A nagycsaládokban ugyanis legtöbbször csak az édesapának van fizetséggel járó munkája. Így gyakran vannak olyan helyzetben, amikor holnapig látva anyagi biztonságban vannak, de egy hónapra előre nem látják, hogy hogyan élnek meg. Ők azok, aki élesen tapasztalják meg Jézusnak a Hegyi beszédben mondott szavait az ég madarairól, akikre Istennek van gondja. Ők azok, akik átmennek azon a keskeny pallón, amin az apostolok is.

Forrás: Andrew Khoroshavin képe a Pixabay -ről.

Elméleti és gyakorlati hithirdetés

Az apostolok is hallották a Hegyi beszédet. És lelkesedtek. Örömmel vették az örömhírt: a Mennyei Atya gondoskodik róluk. Utána láttak két kenyérszaporítást. És mégis! A mai evangéliumi szakasz azt mutatja be, hogy kétségbe estek, amikor mindannyijuk számára csak egy kenyér volt. Jézus ekkor először annyit mond, hogy vigyázzanak, és óvakodjanak a farizeusok kovászától. Utána tanítja meg az életben az apostoloknak, hogy nem kell engedni, hogy egzisztenciális félelmeket tápláljanak a szívükben. De mi a farizeusok kovásza?

A félelem a farizeusok kovásza

Ha összevetjük a mai szöveg első jézusi mondatát, majd utána azt, amire Jézus rávilágít, akkor egyértelmű és magyarázatra nem szoruló, hogy a félelem a farizeusok kovásza. Tényleg nem kell félnünk az éhhaláltól. De ez nem jelenti azt, hogy ne kellene terveznünk és takarékoskodnunk. De ha mi mindent megteszünk egy napon és elmondjuk az Úr Imádságában, hogy „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, akkor érkezni fog gondviselő válasz.

Tudom, vannak szélsőséges helyzetek: háborúk, szárazságok, éhínségek. Sokszor ezek leküzdése a keresztények feladata. Segíteni ilyenkor lelkiismereti kérdés. Akinek ilyenkor biztonságosabb sors jutott, kötelessége segíteni. Te kinek fogsz segíteni ma?

Íme, a mai evangélium!

Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és a bárkában nem volt több kenyerük, csak egy. Jézus a lelkükre kötötte: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!" Egymás között arról beszélgettek, hogy nincs kenyerük. Jézus észrevette és így szólt: "Mit tanakodtatok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Nem fogjátok fel? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek és nem láttok, van fületek és nem hallottok? Nem emlékeztek rá, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?" "Tizenkettőt" - felelték. "S mikor a hetet a négyezernek, hány kosár lett tele a maradékkal, amit összeszedtetek?" "Hét" - mondták. Erre újra kérdezte: "Még mindig nem értitek?"

Mk 8, 11-14