A pap szentelése folytán kapja azt a hatalmat, amivel érvényesen közvetítheti Isten megbocsátó kegyelmét. Ezt az egyház a mai evangéliumra és az Apostolok cselekedeteiben leírtak és az ősegyházban megtörténtek alapján állítja.

A bűnbánat szentsége

Amit mi hétköznap gyónásnak nevezünk, az a bűnbánat szentsége, a hét szentség egyike. Ebben a szentségben sokszor lehet részesülni, ellentétben a bérmálás, keresztség, házasság és a papi rend szentségével. De a papi rendben levők közül sem gyóntathat mindenki. A diakónusnak nincs hatalma gyóntatni, így feloldozni sem. De mi az a papi rend?

pap bűn kegyelem

Forrás: Deepak Varshney képe a Pixabay -ről.

Diakónus, áldozópap, püspök

A papság három „fokozata” a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) óta a diakónusság, a papság és a püspökség. Mindhárom fokozatra igaz, hogy kézrátétel folytán kapja a hívő és érvénysül benne az apostoli folytonosság. Az apostoli folytonosság azt jelenti, hogy aki ma egy papot felszentelt, azt valaki felszentelte (rendes esetben egy püspök), akit egy püspök szentelt föl, akit egy még előtte született püspök szentelt föl… és így tovább: míg eljutunk egy olyan püspökhöz, akit az egyik apostol szentelt föl. De honnan van nekik „joguk” a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatására?

Az evangéliumi alap

A megbocsátó kegyelem kiszolgáltatásának alapja a mai evangélium utolsó mondata: „Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” 

De mi a helyzet, ha a pap nem erkölcsös ember?

A feloldozása akkor is érvényes. Miért? Mert a föloldozás képessége, nem a papnak, mint személynek a képessége, hanem olyan ajándék, melyet a hívők javára kapott. Ez a hívők védelmére van. Ha a pap méltatlan a hivatására, attól még a híveknek lehetőségük van a föloldozásra. De mikor érvényes egy gyónás?

A bűnbánó bűnbánata

Két kritériuma van annak, hogy egy hívő gyónása érvényes legyen. Tényleg megbánja, amit tett, és tényleg ne akarja tettét újra elkövetni. Ha ez fenn áll, akkor az ember meg fogja érezni, hogy a gyónás szentség, azaz Isten jele, így az Istennel való együttlét öröme is fakad belőle, ezért nem olyan nagyon „ciki”.

Íme, a mai evangélium!

Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?' Ők ezt felelték: ,,Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.' Erre megkérdezte őket: ,,És ti kinek tartotok engem?' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.' Jézus azt felelte neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.'

Mk 16, 13-19