Bocsánatos bűn addig, amíg nem alázok meg vele valakit. Utána meggyónandó bűn. De, hogy jön ez ide?  A szentmise mai szövegei közül engem a szentlecke talált szíven. Szoktam haragomban kiabálni. A tévét nézve csúnya szavakkal illetni embereket. Ők ezt nem hallják, de sajnos azok, akikkel egy családba vagy baráti körbe tartozom és veszekszem, hallanak tőlem néha durva kifejezéseket. Inkább fojtsam el?

bűn Szentlélek csoda

Forrás: Tumisu képe a Pixabay -ről.

Nem az elfojtás a megoldás

Korunk médiatere tele van különféle pszichologizáló tartalommal. Jól megtanultuk belőlük, hogy az elfojtott indulat lelki betegséghez vezethet. Ezzel nem ellentéteset szeretnék mondani, hanem csak azt, hogy az elfojtáson és a trágár beszéden kívül van több más megoldás is.

Olvass sokszor zsoltárokat!

A zsoltárok szerzői néha irodalmi remekműveket alkottak. Ha ezeket a szövegeket sokat olvassa az ember, akkor megfelelő helyzetekre a zsoltáros szavaival tud reagálni. Természetesen ahhoz, hogy bevésődjenek szófordulatok egy-egy zsoltárt sokszor kell elolvasni. A szövegek szépsége azonban kárpótol a fáradságért.

Használj eufemizmusokat!

Az egyik rendfőnök egyszer rengeteget bajlódott a vámosokkal. Úgy beszélt róluk, hogy azok a fafejűek. Csúnya szavak helyett bárki használhat szépítő kifejezést. És van egy jó hírem is.

Nem vagy ebben egyedül

Nem arra gondolok, hogy nem nagy a baj, hiszen az egész világ trágár. Arra gondolok, hogy ha szembe mész a korszellemmel, akkor sem vagy magányos autós. A Szentlélek olyan ötletes kifejezésmódokat mutat majd meg neked, hogy magad is elcsodálkozol rajta. Vagyis, ha elkezded a trágárságcsökkentett életmódot, akkor csodák részese leszel. Egy összetett szóval: csodamondó. Jó kaland?

Íme, a mai szentlecke Szent Jakab apostol leveléből!

Szeretett testvéreim!

Legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a beszédben, és fegyelmezett, amikor elragadná az indulat! Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami helyes Isten előtt. Ezért vessetek ki magatokból minden tisztátalanságot, és mindenféle gonoszságot! Engedelmeskedjetek szelíd lélekkel Isten bennetek élő tanításának, amely meg tudja menteni lelketeket.

Ne csak hallgassátok, hanem valósítsátok is meg Isten tanítását, különben önmagatokat csaljátok meg! Aki ugyanis csak hallgatja Isten igéjét, de nem váltja tettekre, ahhoz az emberhez hasonlít, aki megnézi külsejét a tükörben. Magára pillant ugyan, de továbbmegy, és nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki azonban figyelmesen tanulmányozza az evangéliumi szabadság tökéletes törvényét, és állhatatosan meg is tartja – nemcsak felületesen hallgatja, hanem szerinte is él –, az boldog lesz tettei által.

Aki pedig vallásosnak tartja magát, de nem fékezi a nyelvét, az áltatja magát, mert vallásossága hiábavaló. Hiszen Isten, a mi Atyánk szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól.

Jak 1,19-27