A mai evangélium több rövid történet egyben. Én a 38 éve beteg emberről szóló részben láttam meg valamit. Ma, amikor sokan vannak idősek, akiknek nincs segítőjük, talán ez a legaktuálisabb rész az igében.

Forrás: Herrmann Stamm képe az Unsplash-ról.

Az embert Isten megszólítja

A beteg ember csodás gyógyulásának története azzal kezdődik, hogy Jézus megszólítja. A beteg pedig nem is panaszkodik, hanem egyszerűen elmagyarázza, hogy mi akadályozza a gyógyulásban. Aztán Jézus fölszólítja, hogy keljen fel, fogja ágyát és induljon útnak.  És a beteg csodálatosan meggyógyul. Pontosan azt teszi, amit Jézus mond neki, akkor is, ha a farizeusok ezért bántják.

Nem, nem azt akarom mondani…

A történetből látszik, hogy akinek nincs embere, azon még mindig segíthet Isten. Ez nem igaz fordítva, vagyis hogy Isten azon nem segít, akinek van embere. Nagycsaládosok hányszor megtapasztalják, hogy Isten segít nekik. De van ennek a pár sornak egy másik nagy tanulsága is.

Akin Isten egyszer segít…

Nem tudjuk, hogy a csoda előtt milyen ember volt az, akinek nem volt embere. Szegény és szerény? Vagy gazdag és magányos? Gyáva vagy erős? Nem tudjuk. De amikor meggyógyult bátran védte azt, aki őt meggyógyította. Ezt a bátorságot nekünk, akiknek van emberünk mindenképpen meg kell csodálnunk, de át is kell vennünk. Jézus már bizonyított.

Íme, a mai evangélium!

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák.

Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.

Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram! Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem.” Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett.

Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned.” Ő azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd ágyadat, és járj!”

Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen.

Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.

Jn 5,1-16