Jézus maga mondja: „Bizony a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.(Lk16, 8)” . Ezzel szemben a mai evangéliumban leleményes és nagy hittel megáldott emberekkel találkozunk. Mi történt, tehát? Egy ágyban fekvő béna embert négy barátja hordágyon vitt volna Jézus elé, hogy Jézus meggyógyítsa. Nem fértek a nagy tömegtől Jézushoz, aki egy lapos tetős házban tartózkodott. Ezért fölmentek a ház tetejére, kibontották a födémet és föntről leeresztették a beteget Jézus lába elé. Mit szűrt le ebből Jézus? Az evangélista szerint: látta hitüket.

Hogyan tudnak a világosság fiai mégis győzni?

Hittel. Bátorsággal. Összefogással. Ebből az evangéliumi jelentből mind a 3 szó megtelik tartalommal. Ebből Jézus a hitet emeli ki, de ne gondoljuk, hogy ne figyelt volna föl a segítők bátorságára és leleményességére. Hogy miért nem írja ezt akkor az evangélista? Mert ezzel a történettel nem az volt a célja, hogy a 4 okos és erős emberről beszéljen, hanem az, hogy bemutassa, hogy Jézusnak hatalma van mind gyógyítani, mind pedig megbocsátani a bűnöket. Az evangéliumi történeteknek mindegyikével van a szerzőknek valamilyen szándékuk. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a szöveg alkotójának szándéka mellett több más részlet ne lenne beszédes.

csoda hit összefogás

Forrás: Michal Jarmoluk képe a Pixabay -ről.

Még egyszer

Ezért szeretném aláhúzni újból, hogy a keresztény leleményesség akkor hoz életet, ha hittel, bátorsággal és összefogással társul. Természetesen a keresztény okosságról könyveket írtak, és így amit most írtam, az csak egy icipici bevezetés a témába. Akit a kérdés jobban érdekel, annak kereshetek egy jó könyvet, ha egy hozzászólásban kéri.

Íme, a mai evangélium!

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.

Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”

Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”

Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”

Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”

Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

Ezek az evangélium igéi.

Mk 2,1-12