Vannak magukat egyháznak nevező csoportok, akiknek vezetői tudni vélik, hogy mikor jön el a világvége. Ezzel szemben az evangélium több helyen mondja, hogy azt az órát és napot nem ismeri senki. A mai evangélium is ezt mondja, de a mennyek országával kapcsolatban. A mennyek országa akkor jön el, amikor megérkezik a Vőlegény. De nem volt velünk a Vőlegény?

világvége

Forrás: LUM3N képe a Pixabay -ről.

Minden hasonlat csak hasonlat

Korábban fejtegettem, hogy Isten országa nem egy földrajzi hely, mert Isten országa köztünk van. Akkor miért kell még várni rá? Nos, minden hasonlat sántít egy kicsit. A nyelv varázslatos ábrázoló ereje nem olyan, mint egy képlet pontos leíró ereje. Ezért a példabeszédek sem adnak vissza mindent az igazságból. Ezért szoktak a történelmi egyházak között és magukban az egyes felekezetekben is viták kialakulni. Ha a kérdés égető, akkor a kérdés tisztázására zsinatot hívnak össze, ahol dogmában rögzítik az adott, közösen kialakított „hivatalos álláspontot”. A világ végével kapcsolatos álláspontot először Pál apostol fogalmazta meg. Az a Pál apostol, akit a kereszténység első teológusának mondanak. Ő azzal kapcsolatban nyilvánult meg, hogy egyesek nem dolgoztak, mondván: mindjárt visszatér Jézus. Nekik írta, hogy „aki nem dolgozik, ne is egyék”.

Jó, de mit jelent az, hogy virrasszatok?

Jézus nem szokott a levegőbe beszélni. Igaz, hogy a mai evangélium utolsó mondatából megtudjuk, hogy „nem ismerjük az órát”, amikor jön a Vőlegény, de mit jelent az, hogy azért mégis „virrasszunk”? Szerintem csak annyit, hogy úgy éljünk, hogy ha megjön Jézus mi is a jobbjára állhassunk. Magyarán: szeretetben éljünk! Ha pedig a szektások a világvége időpontjáról azt mondják, hogy ismerik, bátran mondjuk nekik a mai evangélium utolsó mondatát. Egyébként nem valószínű, hogy ezzel meg tudjuk őket győzni…

Íme, a mai evangélium!

A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzős; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!”

Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Ezek az evangélium igéi.

Mt 25,1-13