A mai evangéliumból (is) kiderül, hogy Jézust élete során rengetegen megérintették. A legtöbben ezt azért tették, hogy valamilyen betegségükből meggyógyuljanak.

Az egyház tanítása szerint Krisztus az Eucharisztiában ma is jelen van köztünk. Szentáldozáskor így „esszük az Ő testét”. De vajon érinthetjük-e kezünkkel Őt?

Forrás: msmarroquin képe a Pixabay -ről.

Az egyház állást foglalt  – a hívek vitatkoznak

Az egyház engedélyezi, hogy a hívek áldozáskor a tenyerükbe kapják meg az átváltoztatott ostyát, melyet az ujjaikkal megfogva a szájukba helyezzenek. Vannak hívek, akik úgy gondolják, hogy ez helytelen gyakorlat, mert nem fejezi ki a kellő tiszteletet Krisztus iránt.

Nekik szeretném mondani, hogy ezt az áldozási formát lehet nagy figyelemmel és tisztelettel végezni. Én is így szoktam áldozni. Soha nem bántam tiszteletlenül az Eucharisztiával. A tenyeremet is mindig megnézem, mielőtt visszamegyek a helyemre, hogy nem maradt-e benne egy morzsa, mert ha maradna, azt is a számba juttatnám.

A valós veszély

Azonban valós veszély, hogy Krisztus testét ne magukhoz vegyék a kézből áldozók. Egyik áldozásomkor egy idős hölgy volt előttem a sorban, aki miután tenyerébe kapta a konszekrált ostyát, a markába rejtette és valószínűleg össze is törte. Az áldoztató papnak az lehetett a gyanúja, hogy Krisztus testét ez a hölgy meg fogja szentségteleníteni, ezért szünetet tartott az áldoztatásban és követte az idős hölgyet a tekintetével. A hölgy ezt észlelete és „kiette” saját markából az ostyát. Ekkor az áldoztató pap folytatta az áldoztatást.

Ebből csak azt szeretném kihozni, hogy valóban vannak, akik a kutyájuknak akarják vinni az Eucharisztiát, hogy betegségéből felépüljön az állat. Ezt nem szabad hagyni. Amint látjuk az előző történetből, ez kellő odafigyeléssel megakadályozható.

Ha másképp látod…

Ha Te, kedves Olvasóm, ezt másképp látod, bátran írd meg egy hozzászólásban!

Íme, a mai evangélium!

Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából, a Jordánon túlról. Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: ,,Te vagy az Isten Fia.'' Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne árulják el őt.

Mk 3,7-12