„Mindenki téged keres” – hangzik a mai evangéliumban a kijelentés, mely visszhangzik az emberben. Amit most írok, szoros összefüggésben van azzal, amit tegnap írtam. Akkor azt fejtegettem, hogy legmélyebb vágyaink mindig valakire irányulnak, nem valamire. De miért keresik a mai evangélium névtelen szereplői, azaz „mindenkik” Jézust.

Gyógyulást hozott

Jézust kortársai először két okból keresték. Fantasztikus tanítása volt és meggyógyította a betegeket. Miután először megszaporította a kenyeret és jól lakatott 5 kenyérből és két halból több ezer embert, akkor azért is keresték, mert szerettek volna újból ingyen jóllakni. Az ember ilyen. Ilyen is. De valóban vannak korszakai, amikor az igazságot keresi. Értelmet keres a világban.

Platón

Forrás: Nick115 képe a Pixabay -ről.

A filozófusok

A görög filozófusok évszázadokkal Jézus előtt rácsodálkoztak a tényre, hogy a világ nem káosz, hanem kozmosz. Azaz a világban fizikai törvények vannak, s ilyen értelemben rend van a világban, nem összevisszaság. Arisztotelész egyenesen azt állította, hogy világban van egy Mozdulatlan Mozgató. Őt a mi fogalmaink szerint akár Istennek is nevezhetnénk.

A görögök istenei

Természetesen nem minden görög polgár ébredt azzal, hogy még ma magyarázatot kell találnia a világ keletkezésének és rendjének jelenségére. A görögök hittek isteneikben, de nem gondolták, hogy minden istenséget megtaláltak. Tiszteltek ugyanis egy „ismeretlen istent”. Mikor Pál apostol Athénban prédikált erre az „ismeretlen istenre” hivatkozott. Azt mondta, ő Róla fog beszélni.

Összegzés

Ezeket azért írtam le, hogy alátámasszam meglátásomat, miszerint az emberek közül nagyon sokan, talán mindenki, keresi és kereste Jézust. Nekik ezt üzente a Mester: „Aki keres, talál.”.

Találd meg még ma!

Íme, a mai evangélium!

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.

(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keresi”

De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Mk 1,29-39