A mai evangéliumban Jézus azt kérdezi, hogy mit adhat az ember cserébe lelkéért. Ez a mondat és a szöveg többi része azt üzeni nekünk, hogy legdrágább kincsünk a lelkünk. De mit jelent a lélek szó? Ugyanarról a lélekről beszél-e ma egy pszichológus, mint amiről Jézus beszélt? Meg kell mondani, hogy nem.

lélek Arisztotelész

Forrás: kalhh képe a Pixabay -ről.

A pszichológia sokfajta lélek definíciója

A pszichológiának számos ága van. Ezek az ágak mind kicsit másképp határozzák meg a lélek fogalmát. Egy időben a pszichológusok azt tartották, hogy a léleknek nem lelni nyomát boncolással az emberben, így az a lélek, ami túlélné a testet, nem létezik, így a pszichológia a viselkedés tudománya.

Ma az az általános felfogás, hogy a pszichológusok által vizsgált lélek az agy egyik funkciója, az ember szellemi tevékenységeinek összessége: érzelmei, viszonyulásai, beállítódásai, viselkedési reakció mások akcióira. A keresztények általában más értelemben beszélnek az emberi lélekről.

Mielőtt elmondom, hogy mit is tart az egyház a lélekről le kell szögeznem, hogy szerintem van létjogosultsága a pszichológiának. Gondoljunk például arra, hogy milyen jó módszereket dolgoztak ki pszichológusok azoknak a gyermekeknek a megszólaltatására, akik egyszer csak nem hajlandók beszélni. De szemem előtt zajlott, hogy milyen ügyesen tudtak segíteni egy 26 napot bezártságban és összezártságban töltő bányaszerencsétlenség túlélőinek.

Ahogy a legtöbb keresztény hívő gondolkodik a lélekről

A legtöbb keresztény hívő úgy gondolkozik a lélekről, hogy az valami olyan, ami túléli a halált, és ami az ő igazi énje. Sokan úgy vélik, hogy amikor az ember szülei közreműködésével ők „létrejönnek”, akkor Isten ebben a folyamatban úgy vesz részt, hogy a fogantatás pillanatában megteremti az ő lelküket. Ez a lélek hordozza az ő megismételhetetlen személyüket, és ez a lélek kölcsönhatásban van az ő szintén megismételhetetlen testükkel.

A katolikus egyház lélekdefiníciója

A katolikus egyház Arisztotelész filozófiai tanítását vette alapul, amikor a vienne-i zsinaton (1311-12) meghatározta a lélek fogalmát. Ennek a definíciónak a lényege, hogy a lélek a test éltető formája, vagyis olyan elv, amely igazi emberi létet ad neki. Természetesen a lélekkel kapcsolatos tanítás ennél sokkal cizelláltabb és vannak modernebb megközelítései is. Aki elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy egy lexikonban leírt meghatározás minden mélységét megismerje, az kattintson a Katolikus Lexikon lélekkel foglalkozó címszavára

Neked van egy definíciód a lélekre?

Íme, a mai evangélium!

Azután magához hívta a tömeget a tanítványaival együtt, és azt mondta nekik: ,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyell engem és az én igéimet ebben a parázna, elfajult és bűnös korban, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal.'' Ezután így folytatta: ,,Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.''

Mk 8,34-9,1