Aki keresztezi Isten tervét, az nem lehet az, aminek Isten fölkente. Ez nem az evangéliumból, hanem a mai napi olvasmányból derült ki. Saul nem volt engedelmes Istennek, ezért nem lehetett tovább király. Lehet, hogy a való életben éppen ennek az ellenkezőjét látjuk? Istentelenek jutnak magas posztokhoz?

Forrás: Vinson Tan ( 楊 祖 武 ) képe a Pixabay -ről.

Mi veszik a tisztséggel?

De ha egy ember a világban sokra is viszi, azonban keresztezi Isten tervét, soha nem lesz neki elég, amit elért. Soha. Mindig többet és többet akar: hatalomból, hírnévből, pénzből. Ezt látjuk magunk körül. De Jézus óta tudunk mást is.

Az elégedett, helyét és szerepét hűséggel betöltő ember számára nem a földi dicsőség a távlat, hanem az örök élet és a feltámadás.

Az ókori ember

Az ókori ember még hitt abban, hogy Isten a földön is igazságot oszt. Ez a hit szép. De mi már tudjuk, hogy ennél komolyabb igazságosztás vár ránk. Lesz, aki az Isten jobbján és lesz, aki az Isten balján fog állni az utolsó napon. És mindenki király lesz a jobb oldalon!

Íme, a mai napi olvasmány Sámuel első könyvéből

Isten előtt kedvesebb az engedelmesség, mint az áldozat.

Az amalekiták elleni hadjáratban Saul király nem engedelmeskedett Isten parancsának. Amikor védekezni kezdett, Sámuel próféta leintette: „Kérlek, hagyd abba! Mert előbb én akarom elmondani neked, amit az Úr közölt velem az éjjel.”

Saul ráhagyta: „Beszélj!”

Sámuel ekkor így kezdte beszédét: „Bár kicsiny voltál a magad szemében is, nemde mégis te lettél Izrael törzseinek fejedelme, és téged kent fel az Úr választott népének királyává? Aztán elküldött az Úr ennek a feladatnak teljesítésére, és megparancsolta: Menj és büntesd meg a vétkes amalekitákat! Harcolj ellenük, míg meg nem semmisíted őket! Miért nem hallgattál hát az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak, és műveltél gonoszat az Úr szemében?”

Saul erre azt felelte Sámuelnek: „Hiszen én hallgattam az Úr szavára, és vállaltam azt a feladatot, amelyre az Úr küldött. Foglyul ejtettem Ágágot, az amalekiták királyát, és az amalekitákat is elpusztítottam. A nép pedig azért választotta ki a zsákmányból az áldozatnak való legjavát, az aprójószágot és a marhát, hogy áldozatul mutassa be az Úrnak, a te Istenednek, Galgalában.”

De Sámuel ezt válaszolta neki: „Azt hiszed, jobban tetszik az Úrnak az égő- és a vágóáldozat, mint ha engedelmeskedel szavának? Bizony, többet ér az engedelmesség, mint az áldozat; és többet ér a szófogadás, mint a juhok hájának bemutatása. Babonaság bűnével ér fel az ellenszegülés, és a bálványimádás vétkével az engedelmesség megtagadása. Mivel megvetetted az Úr szavát, téged most ő vet el, hogy többé ne lehess király.”

1Sám 15,16-23