A mai evangélium egy részlet a Hegyi beszédből. Ezt a beszédet nevezik napjaink nyelvén Jézus programbeszédjének. Komoly követelményeket állít az Úr az őt követni kívánók elé. És egyben meghirdeti a beszédben Isten Országát. Ez az üdvtörténeti esemény annyira időszerű volt a 20. század második felében, az egyház „megújításakor”, hogy Szent II. János Pál pápa az általa világosság rózsafüzérének nevezett imájába egy titoknak be is vette. Így imádkozzuk ezt: „…áldott a Te méhednek gyümölcs Jézus, aki Isten országát meghirdette…”.

Egyértelmű felszólítások és képes beszéd

Jézus szavait akkor értjük meg igazán, ha tettekre váltjuk. De van olyan kijelentése is, ami csak képes beszéd, véletlenül sem szabad szó szerint végrehajtani. Ilyen a következő felszólítása is. „Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.”. Radikális bűntelenségre buzdít a Megváltó, de fanatikus lenne az, aki ezt szó szerint végrehajtaná, és levágná a kezét egy bűnös mozdulat után. És itt érkezünk meg a mai kérdés válaszához.

Forrás: Lubos Houska képe a Pixabay -ről.

Radikalizmus igen – fanatizmus nem!

Az iménti példa jól mutatja, hogy mi a különbség vallási radikalizmus és vallási fanatizmus között. Aki egy hit szabályait komolyan veszi és a józan ész kontrollja mellett ezek szerint él, az radikálisan vallásos. Aki a vallás szabályait, melyek gyakran nem is Istentől jött szabályok a józan ész kontrollja nélkül hajtja végre, akkor is, ha azok következménye csonkulás vagy halál, az vallási fanatikus. Mondok rá egy házassággal kapcsolatos példát.

Egy példa a keresztényi radikalizmusra

Egy háromgyerekes édesapának, aki orvos volt, egyik napon azt mondta a felesége, hogy másba lett szerelmes, ezért most ő elköltözik. A férj ezt tudomásul vette. Egyedül maradt három gyerekével és utána soha többet nem nősült meg. Élettársa, barátnője sem volt. Mikor megkérdezték tőle, hogy miért nem házasodik újból mindig azt mondta, hogy a házasság számára szentség, és ő komolyan veszi az esküjét. Ő hű marad.

Tudom, ehhez nagy erő kell. A radikális kereszténységhez nagy erő kell, de nem vagyunk hozzá egyedül. Isten azokhoz is hű, akik hűtlenek lettek hozzá.

Íme, a mai evangélium!

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.

És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.

Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.

Mt 5 17-37