A mai evangéliumban sokan Péterre figyelnek. Abban akarják utánozni, hogy ő kimondta, hogy Jézus a Messiás. Abban pedig nem akarják utánozni, hogy nem fogadja el Jézus szenvedésének lehetőségét. Nekem ez az evangéliumi történet viszont egy mély és megfejthetetlen igazságot hordoz. Jézus tanítványaihoz fordul azzal a kérdéssel, hogy „Ti kinek tartotok engem?”.

Pál apostol állítása

A Második Isteni Személy kiüresítette magát. Arról ír Pál apostol, hogy a Fiúisten „kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.” Fil 2, 7. Jézus csecsemőként is kiszolgáltatta magát. Emberekre bízta magát. Mikor pedig felnőtt és teljesen átgondolta, hogy ki ő és mi fog vele történni, akkor vágyott rá, hogy legalább a legközelebbi tanítványai teljesen tisztában legyenek üdvtörténeti szerepével.

szenvedés szeretet

Forrás: marinas32 képe a Pixabay -ről.

Nem csak pedagógia

Sokan mondják, hogy ezt a beszélgetést egy tanító kérdve kifejtő módszerével folytatta le Jézus. Hogy ez a beszélgetés egy kiválóan felépített pedagógiai remekmű. Igen. Ez igaz. De miközben Jézus elő akarja készíteni az apostolokat a várható borzalomra, érzékelteti velük, hogy szüksége van a szeretetükre.

Tőled is ezt kérdezi

„Te kinek tartasz engem?”. Ez a kérdés minden emberhez szól. Jézus szeretné, ha szeretnék. A szeretet sebezhetőség, a szeretet érzékenység, és a szeretet az egyetlen olyan lelkiállapot, amiért érdemes áldozatokat hozni. Ma is fölteszi Jézus a kérdést: „Elfogadsz engem megváltódnak?”.

Ez az, amiért én azt mondom, hogy a hatalmas Isten sebezhető. Senki nem tud neki ártani. Ellenségeinek ereje meg sem közelítik az ő erejét. Az Isten legyőzhetetlen. De sebezhető, mert ő maga a szeretet.

Nem tudom, hogy elég jól fejtettem-e ezt ki. Ha tudsz jobb megközelítést, írd meg egy hozzászólásban.

Íme, a mai evangélium!

Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”

A tanítványok azt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti kinek tartotok engem?” Erre Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás.” Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.

Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik.

Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!”

Mk 8,27-33