A mai nap az idei nagyböjt első napja, nevezetesen hamvazószerda. Ezért szól a mai evangélium a böjtölés helyes formájáról. Ha össze akarnánk foglalni Jézus mai tanítását ennyit mondhatnánk: Böjtöljetek és imádkozzatok úgy, hogy ezt mások ne lássák meg rajtatok, és a böjtölésért Istentől majd jutalmat kaptok. De miféle áldozat az, amit jutalom reményében teszünk?

Forrás: Momentmal képe a Pixabay -ről.

Ez a realitás

Az ember a boldogságra vágyik. Az ember arra vágyik, hogy szeressék. A böjt az Isten iránti emberi szeretet egy kifejezés módja. A jutalom természeténél fogva nem lehet földi. A jutalom, a fizetség maga Isten, maga a Szeretet. Azért ilyen világias kifejezést használ Jézus a böjtből fakadó végtelen jóra, mert „tudta Ő, hogy mi lakik az emberben.” . Az az emberi realitás, hogy akkor teszünk erőfeszítést, ha annak van eredménye. Az ember szeretni is akkor tud a legkönnyebben, ahol viszontszeretik. Ez a realitás.

Ez az intimitás

És hogy ezt miért ne lássák az emberek? Azért, hogy ne olyan legyél, mint a képmutatók. De miért ne legyél olyan, mint a képmutató? Mert ők külsőségekben élik meg hitüket. A szeretet pedig intim kapcsolat. Isten veled bensőséges, intim kapcsolatra vágyik. Abba a belső szobába, ahol a lélek Istenben örvend, egyikőjük sem enged be másokat.

Válaszolva a mai kérdésre: Igen, a katolikusok jutalomért böjtölnek, és ez a jutalom maga Isten.

Íme, a mai evangélium!

Ügyeljetek, hogy igazvoltotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy csodáltassátok magatokat velük, mert így nem lesz jutalmatok Atyátoknál, aki a mennyben van. Amikor tehát adakozol, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsőítsék őket az emberek. Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy a te adományod rejtve maradjon; Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a terek sarkán állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van; akkor Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek bús képűek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel feltűnjenek az emberek előtt. Bizony, mondom nektek: ők megkapták már jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák az emberek, hogy böjtölsz, csak Atyád, aki a rejtekben van; és Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked.

Mt 6, 1-6, 16-18