Ha mai olvasmányt azaz Szent Jakab apostol levelének a lent idézett részletét elolvassuk, akkor arra juthatunk, hogy a katolikusok a világot megvetik. De ha megismerjük az egész, a teljes Újszövetségi Szentírást, akkor ráébredünk, hogy a világ nem undorító Isten szemében. Sőt!

Vegyük csak a következő néhány sort János evangéliumából!

„3 [...] 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. [...] 17Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ”. Jn 3, 16-7

Ez a szöveg annyira szép, hogy minden magyarázat csak rontana rajta. De mi következik ebből a címmel feltett kérdésre adandó válaszra nézve?

világ

Forrás: David Mark képe a Pixabay -ről.

A világ szót Jézus jó és rossz értelemben is használta

Az Újszövetségi szerzők hol jó, hol rossz értelemben használják a világ szót. Ebből következik, hogy a szövegeket egyben látó katolikusok nem vetik meg a világot. A szentek sem vetik meg, akkor sem, ha aszkétikus gyakorlatokat is végeznek. Erre legjobb példa Keresztes Szent János. Ő egyik versében egyenesen odajut, hogy az egész világ az övé. Hallgassunk bele abba, amit Az Istenbe szerelmes lélek című költeményében ír:

„Enyém az ég, és enyém a föld, enyémek az emberek, enyémek az igazak, enyémek a bűnösök. Az angyalok enyémek, az Istenanya enyém, minden az enyém. Maga Isten is az enyém és értem van.

Mit kérsz tehát még és mit keresel, lelkem?

Minden a tiéd és minden érted van. Ne állj meg kevésbé fontos dolgoknál, ne elégedj meg Atyád asztaláról lehulló morzsákkal.”

Ebből látszik, bár nincs kimondva, hogy az egész világ az Istenbe szerelmes léleké. Szerethet rosszat, aki Istenbe szerelmes?

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a költő azért birtokolhat mindent, mert fölismerte a szívében lakó Istent, és tudja, hogy Jézusban mindent megkapott Istentől.)

Íme, a mai olvasmány!

Testvéreim!

Honnan vannak a háborúskodások és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, és semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, még sincs semmitek, mert nem kértek. Vagy kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, azért hogy bűnös kívánságaitokra fordítsátok.

Ti, házasságtörők! Nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel? Aki tehát ennek a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.

Vagy azt gondoljátok, hogy hiába figyelmeztet a Szentírás: „Féltékenyen szeret a Szentlélek, aki bennünk lakik!”? Sőt, további kegyelemmel akar elhalmozni, amikor ezt mondja: „Isten a kevélynek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”

Vessétek tehát alá magatokat Istennek! Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd elfut előletek! Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik majd hozzátok! Mossátok meg kezeteket, ti, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, ti, kétszívűek! Érezzétek át nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok! Nevetéstek forduljon gyászra, örömötök pedig szomorúságra! Alázkodjatok meg az Úr előtt, ő majd felmagasztal titeket!

Jak 4,1-10